Problem i Telia-nätet 2016-12-06

Vi har drabbats av problem i Telia-nätet under en längre period under förmiddagen. Ingen av våra telefoner har fungerat, dvs. varken fast- eller mobiltelefoni. Inte heller uppkopplingen mot Internet har fungerat och vi har därför inte kunnat skicka eller ta emot mejl. För det fall ni har sökt oss, utan att komma fram, är ni därför välkomna att försöka på nytt; Nu verkar Telia-nätet vara igång igen.